Centre of Contemporaty Art "DAKH" actors

Vladislav Troitskyi

Tetyana Vasylenko

Anatoliy Georgijovich Cherkov

Dmytro Iaroshenko

Elena Lesnikova

Marko Halanevych

Roman Iasinovskyi

Ruslana Khazipova

Natalka Bida

Kateryna Vyshneva

Viktoriia Lytvynenko-Iasynovska

Volodymyr Minenko

Solomiia Melnyk

Nataliya Perchishena

Viktor Okhonko

Igor Postolov

Back
Go to